Politikalarımız

 

Çevre Politikası

 • İnsan ve çevre sağlığına zarar vermeyen en uygun malzeme ve teknolojiyi kullanmak

 

 • İlgili yasal mevzuatlara ve yönetim sistemi standartlarına uymak

 

 • Çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi ve taşeronları çevrenin korunması konusunda bilinçlendirmek

 

 • Atık yönetimini uygulayarak atıkları minimum düzeyde tutmak ve yasal mevzuatlara uygun geri dönüşüme veya bertarafa gönderilmesini sağlamak

 

 • Hava, toprak ve suya etkiler, proseslerin çevreye verdiği gürültü ve görüntü kirliliği etkilerini en aza indirebilmek için, denetlemer, gözden geçirmek ve sürekli iyileştirme yapmak

 

 • Enerji, su, yakıt ve doğal kaynak kullanımında tasarruf yöntemleri uygulamak

 

 • Sağlıklı ve temiz bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması için, çevre boyut ve etkilerini kontrol altına almaya yönelik analizleri yaptırmak, kaynak kullanımını azaltmaya dönük amaç ve hedefleri belirlemek, çevresel performansı düzenli takip etmek.

 

 

 

 

Kalite Politikası

 • Kalite seviyesinin artırılmasında tedarikçilerin gelişimini ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak

 

 • Kalite felsefesi çerçevesinde Şirket  hedefleri ve Kalite amaçlarını çalışanlara en iyi şekilde öğreterek bunu eğitimlerle desteklemek

 

 • İnsan ve çevre sağlığına zarar vermeyecek şekilde ürün üretmek

 

 • Müşteri memenuniyetini ön plana çıkartarak firmamızda topyekün gelişim, değişim ve entegrasyonu sağlamak.

 

 • Kalite,  fiyat ve verimlilik açısından rekabet edebilir seviyede ürün üretebilen ve ulusalar arası anlamda rekabet edebilen bir sanayi kuruluşu haline gelmek

 

 • Firmamızın üretimini ulusal ve uluslararası boyutta müşteri beklentileri ve uygulanabilir şartları yerine getirmek için üst seviyede gelişimini sağlamak

 

 • Kalite Yönetim Sistemimizin standarda göre belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi kapsamında standardın gereklerini yerine getirilmesini sağlamak.   

 

 

 

 

 

İş Sağlığı Ve Güvenliği Politikası

 

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini firmamızın risk yapısı ve büyüklüğüne uygun olarak hazırlamak

 

 • Firmamızda iş kazası, meslek hastalığı doğurabilecek ve çevreyi etkileyecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, çalışanların katılımı ile etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmek, önlemler almak ve  ortadan kaldırmak için İSG yönetim sistemini kurarak, ISG performansımızı sürekli iyileştirilmek

 

 • Yürürlükte olan İSG yasa ve mevzuatlarına uyarak ilgili olduğu kuruluşların şartlarını yerine getirmek

 

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemine göre oluşturulan ISG hedeflerini sürekli gözden geçirmek

 

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini dokümante ederek uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlamak

 

 • Çalışanlarımızın maruz kalabilecekleri potansiyel tehlikeli durumların tanımlandığı, değerlendirildiği, kontrol edildiği, duyurulduğu ve eğitimlerle bilinçlendirildiği bir çalışma ortamı sağlamak

 

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemine dahil bütün tarafların ulaşabileceği şekilde organizasyonu ve yapısını oluşturmak

 

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında sistemin uygunluğunu ve bilinirliğini tespit etmek için uygun periyotlarda gözden geçirmek.