Politikalarımız

Çevre Politikası

• İnsan ve çevre sağlığına zarar vermeyen en uygun malzeme ve teknolojiyi kullanmak,

• İlgili yasal mevzuatlara ve yönetim sistemi standartlarına uymak,

• Çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi ve taşeronları çevrenin korunması konusunda bilinçlendirmek amacıyla eğitim faaliyetleri düzenlemek,

• Tehlikeli ve tehlikesiz atıkları minimum düzeyde tutmak ve yasal mevzuatlara uygun şekilde geri dönüşüme veya bertarafa gönderilmesini sağlamak,

• Su, toprak, hava, gürültü ve görüntü kirliliği oluşturabilecek proseslerin çevreye olan etkilerini en aza indirebilmek için, periyodik olarak denetleyerek gözden geçirmek ve sürekli iyileştirme yapmak,

• Enerji, su, yakıt ve doğal kaynak kullanımında tasarruf yöntemleri uygulamak,

• Sağlıklı ve temiz bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması için, çevre boyut ve etkilerini kontrol altına almaya yönelik analizler yaparak, kaynak kullanımını azaltmaya dönük amaç ve hedefleri belirlemek, çevresel performansı düzenli takip etmek.


Kalite Politikası

• Firmamızı uluslararası boyutta; kalite, fiyat ve verimlilik açısından rekabet edebilir seviyede ürün üretebilen bir sanayi kuruluşu haline getirmek,

• Ürünlerimizi istenilen spesifikasyonlarda üretip zamanında müşterilerimize teslim etmek, Gerek iç gerekse dış müşterilerimizin istek ve beklentilerini mümkün olan en kısa zamanda, en doğru şekilde karşılayıp müşteri memnuniyetini üst düzeyde tutmak,

• Firmamızın gelişmesinin tedarikçilerimizin gelişmesine bağlı olduğunun farkındayız bu nedenle tedarikçilerimizle koordinasyon içinde çalışacağız ve tedarikçilerimizi sürekli olarak geliştireceğiz.

• Yönetim Sistemimizin yayınlanan standartları çerçevesinde belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,

• İnsan ve çevre sağlığına zarar vermeyecek şekilde ürün üretmek,

• Kalite felsefesini esas alarak takım ruhunu benimsemek ve şirket hedeflerine ulaşmak,

• Yönetim sistemlerinin geleceği ve gelişmesi açısından çalışanlarımıza gerekli eğitim ve kaynak desteğini vermek,

• Şirketimizin başarısı ve müşterilerimizin memnuniyeti için, çalışanlarımıza profesyonel davranış konusunda sorumluluk duygusu aşılamak.