info@kontaluminyum.com.tr
sales@kontaluminyum.com.tr
+90 282 674 5555

İnsan Kaynakları Politikamız

Kont Alüminyum > İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan Kaynakları Politikamız

 Kont Alüminyum olarak ‘insan bir değerdir’ anlayışını benimseyerek; şirket değerlerimizi benimseyen,  dürüstlüğü ve gayreti  hiçbir zaman terk etmeyen, üstün kalite hedefinden vazgeçmeyen, yardımlaşan,  gelişmeye ve geliştirmeye hevesli pozitif  insanları istihdam etmek temel amacımızdır.

 

İnsan Kaynakları Vizyonumuz;

Şirket stratejilerini destekleyen, verimliliği yüksek, dinamik, gelişime açık, ben yerine biz diyen, mutlu, motive insan gücüne sahip ve çalışılmak istenen bir şirket olmak.Kont Alüminyum’da yetkinliği, motivasyonu ve performansı yüksek çalışanlarla fark yaratmak.

 

Temel İK Değerlerimiz:

  1. Doğru işe, doğru kişi tanımlanması
  2. Eşit işe, eşit ücret politikası
  3. Başarı ölçekli performans yönetimi
  4. İşletme amaçları ile çalışanların ihtiyaçları arasındaki dengenin korunması
  5. Motivasyonu yüksek, mutlu çalışan
  6. Gelişen ve Öğrenen organizasyon

 

Temel değerlerimize ulaşmada İK’nın rolü;

Kont Alüminyum’un amaçları doğrultusunda, kurumsal ve idari ihtiyaçların yanı sıra, çalışanların bireysel gelişim beklentilerini de dikkate alarak, verimli ve etkin insan kaynakları oluşturur,

Becerilerini, mesleki bilgilerini ve vasıflarını sürekli olarak geliştirmeye gayret eden, gerektiğinde değişime açık olan, kendilerini ve kurumdaki tüm süreçleri aralıksız geliştirme amacına bağlı, müşteri odaklı çalışanları teşvik eder,

Tüm birimlerin, yönetimin ve çalışanların şirketimize odaklandığı, karşılıklı güven duygusu ve açık bir iletişim içerisinde çalıştığı bir ortam oluşturur,

İşletme faaliyetlerinde stratejik bir ortak olarak hareket eder;

Çalışanların beceri ve potansiyellerini geliştirerek verimliliği ve performansı arttıran çalışmalar yapar.

 

İşe Alım Süreci ve Başvuruların Değerlendirilmesi

Adaylar Kont Alüminyum’a, e-posta, kurumsal web sitesi veya şirket çalışanlarının tavsiyesi yoluyla başvurabilir.

Başvuru Formu Doldurma: Bu süreçte, adayın iş tecrübesi hakkında detaylı bilgi toplarız.

Testler: Yabancı dil seviyenizi dil testleriyle, profilinizi de kişilik testleriyle değerlendiririz.

İş Görüşmesi: İki yönlü bir süreç olan mülakat, biz sizin beceri ve vasıflarınız öğrenirken, sizin de bizim hakkımızda bilgi edinmenizi sağlar. İşe alınmayan adayların başvuruları başka pozisyonlar için kullanılmak üzere veri tabanımızda saklanır.

Oryantasyon ve Görevlendirme: Kont Alüminyum, çalışan işe alınır alınmaz eğitim sürecini başlatır. Çalışan, işe ve kuruma adaptasyonu hızlandırmak için ilk önce bir oryantasyon programına katılır. Oryantasyon programı sonlandıktan sonra ilgili görevi kendisine teslim etmekteyiz.

Bilgi, Vasıf ve Beceri Yönetim Sistemi: Çalışanlarımızın görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmeleri için gerekli araçları sağlama, bilgi ve becerilerini geliştirmeleri için gerekli fırsatları sunma sorumluluğu taşıyoruz. Çalışanlarımıza yatay ve dikey alanlarda kariyer fırsatı sunmaktayız ve kendilerine sürekli gelişim imkanı vermekteyiz. Şirket olarak çalışanlarımızın farklı işleri, sorumlulukları, perspektifleri ve görev alanlarını görmesini teşvik etmekteyiz.